Categoria: General

ENFEINA’T 2018

PROGRAMA PER A PERSONES DESOCUPADES DE LLARGA DURADA

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria de l’any 2018, per a la realització del Programa Enfeina’t,promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, i Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre).

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de llarga durada,proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç, com a mínim, durant tot el període de contractació.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà obligatòriament les dues accions ocupacionals següents:

  1. Acció d’experiència laboral. Aquesta actuació facilita la pràctica laboral mitjançant un contracte laboral.
  2. Acció d’acompanyament a la contractació i la inserció. Aquesta actuació facilita una milloradaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la contractació per al retorn posterior al mercat laboral.

Les accions del programa seran executades a través del servei Rubí Forma.

L’import de les subvencions per a aquestes actuacions està finançat pel pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’acord amb els programes aprovats anualment a la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals.

A Rubí es faran un total de tretze contractes:

Categoria Contractes  9 mesos Contractes 12 mesos
Administratius/ives 1 7
Auxiliar magatzem 1
Oficial 1a electricista 1
Oficial 2a paleta 2
Coordinador/a 1


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Ocupación  Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y  Seguridad  Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.