Categoria: General

EINES PER UNA SELECCIÓ DE PERSONAL EFICIENT I AMB RESULTATS SATISFACTORIS

 

Objectiu:

• Proporcionar eines i tècniques per a la selecció de personal que permetin als professionals de RRHH prendre decisions encertades a l’hora de seleccionar personal i dur a terme una gestió eficient dels processos selectius.

Perfil dels participants:

• Empresaris/àries i professionals  en actiu de l’àmbit dels recursos humans de les organitzacions.

Data: 26/05/2020 Horari: de 9h a 14h
Contingut:
  1. Fases del procés de selecció
  2. Aspectes clau en un procés de selecció
  3. Valoració de candidatures
  4. Exploració de candidatures
Metodologia:
  • Per l’exposició dels continguts i l’anàlisi de casos pràctics s’utilitzaran situacions reals o simulades representatives de la realitat dels participants.
  • Orientació pràctica, centrada en les necessitats de les persones participants. Es realitzarà un anàlisi previ de les seves mancances per tal d’aportar coneixements concrets i promoure actituds que permetin millorar el seu desenvolupament professional en l’àmbit de la selecció de personal.
  • Assessorament per a la resolució de problemàtiques i qüestions de la realitat quotidiana plantejades pels participants.
  • Presentació de diapositives per a facilitar el seguiment dels continguts i la dinamització de les sessions

 

Donat el moment d’excepcionalitat actual, els terminis dels procediments oberts queden en suspensió pel Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma ocasionat pel COVID-19.