Categoria: General

S’INICIA EL PROCÉS DE SELECCIÓ PEL CURS DE MECANITZAT PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

 

El curs començarà el pròxim 8 de maig i finalitzarà el 31 de octubre

Rubí Forma inicia el procés de selecció de l’alumnat pel curs de Mecanitzat per arrencament de ferritja. El curs s’emmarca en el projecte FOAP i ofereix 620 hores de formació, de les quals 80 corresponen a hores de pràctiques professionals no laborals a una empresa.

La formació va dirigida, prioritàriament, a persones treballadores en situació d’atur que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació (DONO). A més, les persones interessades han de tenir un nivell mínim de graduat d’ESO o equivalent. En cas de no complir aquest requisit també es pot accedir a la formació realitzant una prova de competències bàsiques.

L’objectiu del curs és realitzar els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte del medi ambient.

Un cop realitzat el curs s’obté un certificat de professionalitat de nivell 2, vàlid a tot el territori espanyol, i a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Aquest certificat de professionalitat s’obté al Rubí Forma des de l’any 2014. Fa més de 20 anys que l’equipament municipal realitza formació en el metall, un dels sectors amb una inserció laboral alta.

Les persones interessades s’han de dirigir a l’edifici Rubí Forma o inscriure’s a través de la pàgina web de Rubí Forma des d’on també es pot consultar el programa i tots els detalls del curs.