Categoria: General

Contractació de nou persones per al programa plans locals d’ocupació

Contractació de nou persones per al programa plans locals d’ocupació, convocatòria del catàleg 2022 del pla de concertació xarxa de governs locals 2020-2023 de la diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Rubí ha rebut un ajut, en la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 que inclou el fons de prestació Plans Locals d’Ocupació, per mitjà del qual s’atorga un suport econòmic per al desenvolupament d’actuacions orientades a promoure l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, mitjançant tres modalitats:

  1. Suport als plans locals d’ocupació
  2. Suport a la formació
  3. Ajuts a la contractació laboral

 

L’objectiu d’aquest recurs és donar suport econòmic per tal que els municipis tinguin recursos suficients per cobrir les seves necessitats i reforçar la prestació dels serveis municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur.
Dins de la modalitat del Pla de suport als plans locals d’ocupació, l’Ajuntament de Rubí promou la contractació de:

2 Agents cívics/cíviques
1 Peons jardiner
3 Peons electricistes
1 Oficial 2a electricista
2 Treballadores socials

La contractació és per un període de 6 mesos a jornada completa i s’iniciarà el juliol de 2022.

 “Les contractacions estan finançades del tot amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el règim corresponent.”