Categoria: General

Contractació de deu persones per al programa plans locals d’ocupació, convocatòria del catàleg 2024 del pla de cooperació xarxa de governs locals 2024-2027 de la diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Rubí ha rebut un ajut, en la convocatòria del catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, que inclou el fons de prestació Plans Locals d’Ocupació, per mitjà del qual s’atorga un suport econòmic per al desenvolupament d’actuacions orientades a promoure l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, mitjançant tres modalitats:

  1. Contractació de personal
  2. Formació
  3. Ajuts a la contractació laboral

L’objectiu d’aquest recurs és donar suport econòmic als governs locals per al desplegament de polítiques locals d’ocupació per reduir l’atur i promoure la reactivació econòmica i la dinamització del mercat de treball.

Dins de la modalitat del Pla de suport als plans locals d’ocupació, l’Ajuntament de Rubí promou la contractació de:

                            9      peons nocturns (serenos)

                            1      conserge

Les contractacions s’iniciaran el juny de 2024 i finalitzaran, l’octubre de 2024, per als peons nocturns, i el desembre de 2024, per al conserge.

 

 Les contractacions estan finançades del tot amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el règim corresponent.