Formació Professional Integrada a Rubí

FP per a l'ocupació-CEM Formació

· CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL CAFEMN

Tota la formació necessària per ser un guia, des del coneixement del medi, fins la seguretat i supervivència a la muntanya, passant per la conducció de grups, els primers auxilis, la neu, l’equitació i la bicicleta.

 

· CFGS DIETÈTICA I NUTRICIÓ ESPORTIVA

Tota la formació necessària per elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

 

Al Regina Carmeli apostem per la Formació Professional com a opció de futur després dels estudis obligatoris. L’FP obre les portes del món laboral i universitari.  Al centre trobaràs un entorn proper, amb atenció personalitzada i docents professionals amb experiència en el seu sector.

I LOVE REGINA

edRa, escola d’art i disseny de Rubí, és un centre de titularitat municipal que ofereix cicles formatius reglats d’Arts Plàstiques i Disseny. Prioritzem una formació en contacte directe amb les empreses de l’entorn i amb una metodologia de treball per projectes. 

Els estudis reglats que us oferim són:

Inscripcions per a les proves d’accés a cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.

Preinscripció de cicles formatius.

Si necessiteu veure més el dia a dia de l’escola podeu visitar els nostres canals de:

  @edradisseny

   @escolaedra

    @edradisseny

   edRa Escola d’Art i Disseny

Transforma el teu futur i construeix el teu present

Es tracta d’una proposta educativa de qualitat, sense massificació, amb un entorn favorable i positiu, que no rebutja sinó que integra i busca l’excel·lència individual de cadascun dels nostres alumnes. Un aprenentatge centrat en el desenvolupament global de l’alumnat i el seu creixement personal i laboral.

· CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

EXPERTS EN SALES MANAGEMENT I LIDERATGE TECNOLÒGIC

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

FP Grau Mitjà Farmàcia i Parafarmàcia

· CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extreure i registrar dades, codificar-les i validar la informació, de manera que es garanteixi el compliment de la normativa. També  es pretén  intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

FP Grau Superior Documentació i Administració Sanitària

· CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR MÀRQUETING I PUBLICITAT

EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats. També es treballa l’elaboració dels materials publicitaris i promocionals necessaris.

FP Grau Superior Màrqueting i Publicitat

Coneix el nostre projecte educatiu “Xarxa Escola-Empresa 3.0”, amb le cas d’èxit de Noa Prada:

La xarxa Escola-Empresa 3.0 creix cada dia més i amb l’adhesió del Grupo CMI, el departament de salut de l’escola assoleix més potencial per desenvolupar projectes escolars i pedagògics que beneficiïn a les nostres famílies i al nostre alumnat.

Cas d’èxit programa FP DUAL, Noa Prada

· CF GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMX) 

· CF GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (ASIX)

· CF GRAU SUPERIOR DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, PERFIL PROFESSIONAL INFORMÀTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA (DAM-L)

 

· CICLE DE GRAU MITJÀ PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

· CICLE DE GRAU MITJÀ ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

· CICLE DE GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL

· CICLE DE GRAU SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

SEFED

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

El programa Simulació d’empreses amb finalitats educatives (SEFED) és un programa de formació professional ocupacional, que té com a finalitat qualificar professionalment en totes les competències necessàries del camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses per poder treballar en el sector administratiu.

FOAP

Els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya relacionats amb la formació professional per a l’ocupació tenen com a objectiu comú garantir l’existència d’una oferta formativa accessible, que prepari les persones en situació d’atur perquè puguin desenvolupar ocupacions especialment demanades al mercat laboral.