Categoria: General

EL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEMANA INCIDIR EN LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA D’FP DE LA CIUTAT

Aquest dimarts, en el marc de la sessió plenària anual, s’ha aprovat el Pla de Treball 2021 – 2023 i s’ha fet balanç de la tasca del consell dels dos últims anys

El ple del Consell de la Formació Professional de Rubí ha aprovat la seva memòria biennal amb unanimitat dels 30 assistents. El plenari és l’òrgan de màxim govern i representació del Consell i està presidit per l’alcaldessa Ana Maria Martínez Martínez. La sessió d’aquest dimarts ha servit per exposar la feina feta des de 2019 i aprovar el nou pla de treball 2021-2023 també amb unanimitat dels assistents. El nou full de ruta demana un cop més que l’oferta de Formació Professional l’adeqüí al perfil industrial del municipi. “Sabem que la planificació de l’FP és territorial i que no hi pot haver de tot a tot arreu. Però és objectiu quin tipus de ciutat tenim, quin tipus d’indústria tenim i quin tipus de necessitats laborals tenim […] Ho demanem cada any a qui s’ocupa i tot això s’agreuja quan estem plantejant estratègies contra l’atur i les empreses ens diuen que no troben les persones amb la formació que necessiten”, ha argumentat l’alcaldessa. El regidor d’Educació i Ocupabilitat, Víctor García Correas ha afegit que “a Rubí no només fem la reivindicació, també tenim la mà estesa per acompanyar la implementació de qualsevol cicle formatiu des de l’Ajuntament i amb la complicitat dels centres educatius. Per tant, no és només una critica al planejament, és un oferiment”.

Durant el ple, s’ha destacat com a acció d’èxit la contractació de 10 nois i noies que cursen Formació Professional Dual a Rubí, que formaran part de la plantilla del consistori durant un any. L’alumnat de l’INS L’Estatut que estudien graus relacionats amb la informàtica treballen al Rubí Forma i al servei d’Informàtica de l’Ajuntament i les estudiants de La Serreta que estudien graus d’educació infantil, integració social i d’atenció a persones dependents s’han incorporat a les escoles bressol municipals i al servei de Joventut. El plenari també ha assenyalat la creació de la comissió d’orientació per a joves que vol donar rellevància al paper del món local en el desenvolupament de l’Orientació acadèmica i professional per oferir suport en les trajectòries i transicions educatives dels i les joves, com  a estratègia de promoció de la formació, la qualificació, l’aprenentatge al llarg de la vida i l’ocupació.

La feina feta aquests dos anys, és una mostra més de l’aposta que fem per la formació professional, des del convenciment que la formació és la millor política d’ocupació que podem fer i que el model dual, on es tenen compte les necessitats de l’empresariat, també impulsa el creixement econòmic de la ciutat”, ha conclòs l’alcaldessa.

Nou pla de treball

La sessió també ha servit per aprovar el Pla de Treball 2021-2023. El document s’ha estructurat de nou en quatre línies: Prestigi, adequació, foment i millora de l’FP; Transicions educatives; Formació i orientació al llarg de la vida i la dinamització del funcionament intern, la projecció externa i les relacions institucionals del Consell de l’FP.

El ple s’ha compromès així a continuar promocionant l’FP des d’una perspectiva integrada, a vetllar per una planificació coordinada  de l’oferta d’FP integrada i per l’adequació de l’oferta d’FP a les necessitats del sistema productiu; i a promoure les vocacions industrials, la modalitat DUAL de Formació Professional i la mobilitat internacional.

En la línia de la transició de l’escola al treball, la sessió ha acordat acompanyar els adolescents en les transicions educatives; impulsar, desenvolupar i col·laborar en iniciatives que previnguin l’abandonament escolar prematur i fomentar el treball en xarxa dels diferents recursos d’informació i orientació per a joves del municipi.

La tercera línia de treball té com objectius promoure la formació al llarg de la vida, plantejar l’orientació des d’una perspectiva acadèmica i professional al llarg de la vida, promoure l’acreditació i la qualificació professional de la ciutadania i mantenir i establir nous ponts de col·laboració público-privats.

Finalment, en el marc de la quarta línia estratègica, la sessió ha definit els següents objectius: organitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de l’FP, fer difusió de les accions realitzades pel Consell i participar activament en la representació del Consell amb altres entitats i organismes, promoure la participació activa dels membres del Consell en el lideratge de comissions i actualitzar la informació sobre la formació professional.