Categoria: General

EL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ES COMPROMET A PROMOURE L’FP DUAL

 

Aquest dijous, en el marc de la sessió plenària anual, s’ha presentat la nova qualificació professional ‘Gestió dels sistemes d’eficiència energètica en l’envolupant’ que ha impulsat l’Ajuntament de Rubí

El ple del Consell de la Formació Professional de Rubí ha aprovat el pla de treball 2019-2021 amb unanimitat dels 27 assistents. El plenari és l’òrgan de màxim govern i representació del Consell i està presidit per l’alcaldessa Ana Maria Martínez Martínez. La sessió d’aquest dijous ha servit per exposar la feina feta durant aquest segon any des de la seva reactivació el març de 2017 i aprovar el nou full de ruta.

Un moment de la sessió a Rubí Forma (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

La tasca de l’administració local és acompanyar la ciutadania en les seves necessitats de formació al llarg de la vida. Insistim en la formació dual. Som una ciutat industrial i tenim moltes empreses que quan necessiten capacitació la busquen en primer lloc a la ciutat. Al final, un dels objectius més importants per nosaltres és aconseguir millorar l’ocupació a la ciutat i que aquesta ocupació sigui de qualitat”, ha dit l’alcaldessa.

En el marc d’aquesta sessió plenària, Núria Pi, directora tècnica de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, ha presentat la nova qualificació Gestió dels sistemes d’eficiència energètica en l’envolupant que ha impulsat l’Ajuntament de Rubí a través de Rubí Forma i Rubí Brilla. “És una formació que s’ha treballat els dos darrers anys a iniciativa de l’Ajuntament de Rubí i ara només queda el tràmit de validació dels diferents òrgans competents per poder titular els i les joves que acreditin aquesta formació. Rubí va detectar que la gestió de sistemes d’eficiència energètica pot ser un focus important d’ocupació per a persones de nivell 2 i això pot millorar l’ocupabilitat de la ciutadania”, ha explicat Pi.

Durant el ple, s’han destacat com accions d’èxit d’aquests dos anys, l’edició periòdica del document que recull tota l’Oferta de Formació Professional integrada a Rubí, una iniciativa que ha rebut la felicitació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya; i l’’organització de la cinquena jornada d’FP per la qual enguany han passat més de 1.000 persones. També s’ha posat l’èmfasi en la continuïtat del conveni signat amb la CECOT per impartir formació contínua a les instal·lacions de Rubí Forma que permet oferir formació a persones treballadores ocupades a mida de les empreses i la recent adhesió a l’Alianza para la FP Dual que permetrà seguir treballant en la difusió i promoció de la formació professional en modalitat dual. “Encara hi ha famílies i alumnes que creuen que el més prestigiós és el batxillerat i no s’adonen que l’FP ofereix opcions molt diverses que sovint tenen millor inserció laboral que els estudis universitaris. Ens calen persones universitàries, és clar, però a Rubí també ens fan falta molts tècnics i tècniques”, creu el regidor d’educació, Víctor García Correas.

En aquests dos anys, s’ha finançat amb pressupost municipal la segona edició del programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering. Aquest programa va néixer de reflexionar sobre la necessitat de reduir el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur, com a recurs pels i les joves que no superen l’ESO. Així, el Consell de l’FP de Rubí que també forma part de la Mesa de la Formació pel Treball del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental ha participat activament en l’elaboració de la fitxa de Robòtica del catàleg de vocacions industrials.

Nou full de ruta
La sessió també ha servit per aprovar el Pla de Treball 2019-2021. El document s’estructura en quatre línies: Prestigi, adequació, foment i millora de l’FP; La transició de l’escola al treball; la formació al llarg de la vida i la dinamització del funcionament intern i la projecció externa del Consell de l’FP.

El ple s’ha compromès a treballar en la línia del Consell de Formació i Qualificació Professional de Catalunya per promocionar i difondre l’FP des d’una perspectiva integrada, promoure la formació en alternança i dual, adequar l’FP a les necessitats dels sistema productiu, promoure la mobilitat internacional i vetllar per una planificació coordinada de l’oferta d’FP integrada del municipi.

En la línia de la transició de l’escola al treball, la sessió ha acordat fomentar la formació i la inserció dels joves, acompanyar els adolescents en les transicions educatives; impulsar, desenvolupar i col·laborar en iniciatives que previnguin l’abandonament escolar prematur i potenciar l’increment de programes adreçats a joves que no s’han graduat de l’ESO.

La tercera línia de treball té com objectius promoure l’orientació com un pilar de la formació al llarg de la vida, fomentar el treball en xarxa dels diferents recursos d’informació i orientació professional del municipi, donar continuïtat als convenis establerts per a la realització de formació contínua a persones treballadores ocupades; diversificar i ampliar les especialitats de les accions formatives de formació contínua del municipi, establint noves vies de col·laboració i promoure l’acreditació i qualificació professional dels ciutadans del municipi.

Finalment, en el marc de la quarta línia estratègica, la sessió ha definit els següents objectius: organitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de l’FP, fer difusió de les accions realitzades pel Consell i participar activament en la representació del Consell amb altres entitats i organismes.