Categoria: General

RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ: PERSONES I EMPRESES

                                             

L’Ajuntament de Rubí a través de la convocatòria del Catàleg de serveis per al 2020 de la Diputació de Barcelona ha sol·licitat el programa “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”.

Les activitats sol·licitades (tallers o sessions) s’adrecen a les persones demandants d’ocupació amb l’objectiu de desenvolupar les seves competències d’accés a l’ocupació i augmentar les oportunitats d’inserció al mercat laboral.

ACTIVITAT CONSULTORA OBJECTIU PERFIL PARTICIPANTS HORES CALENDARI HORARI ESPAI
Eines per una selecció de personal eficient i amb resultats satisfactoris SÈPAL, SL Proporcionar eines i tècniques per a la selecció de personal que permeti als professionals de RH prendre decisions encertades a l’hora de seleccionar personal . Empresaris/àries i professionals de l’àmbit dels recursos humans de les organitzacions. 5 03/11/2020 9.00 a 14.00 h Auditori
Com superar una dinàmica de grup amb èxit LIVING A JOB CONSULTORS, SL Conèixer la dinàmica de grup com a eina de selecció i saber quan s’utilitza, i desenvolupar les competències necessàries per superar amb èxit aquesta tècnica de selecció. Persones que estiguin en procés de recerca de feina o d’oportunitats professionals. 4 15/09/2020 9.30 a 13.30 h Aula local 10
Els primers passos amb l’ordinador i Internet SATI Aprendre a utilitzar de forma autònoma els equips informàtics per realitzar recerca activa de feina amb els mitjans i procediments actuals, les pàgines web i el correu electrònic. Persones sense cap coneixement en eines informàtiques. 24 del 01/10/2020 al 08/10/2020 9.30 a 13.30 h Aula Inf. Núm. 3
Xarxes socials. Comunica’t i comparteix SATI Aprendre a utilitzar les xarxes socials i eines de compartició i col·laboració per adquirir nocions i desenvolupar noves técniques de recerca de feina. Persones amb coneixements d’informàtica bàsica, navegació per Internet i correu electrònic. 24 del 28/10/2020 al 4/11/2020 9.30 a 13.30 h Aula Inf. Núm. 3
Recerca de feina en un clic Consultor Toni Figueredo Sanz Dotar als alumnes dels coneixements i les habilitats per realitzar recerques de feina a Internet. Persones sense coneixements en l’ús d’eines informàtiques, que necessitin millorar i posar en pràctica les seves competències en el procés de recerca de feina. 20 del 21/09/2020 al 25/09/2020 9.30 a 13.30 h Aula Inf. Núm. 3
“Jo ho puc aconseguir”, coach ocupacional ACO SOLIMATGE, SL Aconseguir augmentar les opcions i oportinitats per trobar feina. Qualsevol persona que estigui en procés de recerca de feina, reorientació laboral, reinserció laboral, o que es plantegi la necessitat de canviar de feina. 12  el 21, 26, 27 d’octubre del 2020 9.30 a 13.30 h Aula local 10
On vas amb aquesta edat buscant feina? ACO SOLIMATGE, SL Preparar emocionalment a les persones per poder entrenar-les en eines de recerca de feina adaptades a la seva realitat i que ho facin amb motivació. Persones aturades majors de 45 anys, que es trobin desmotivades i necessitin recuperar la creença en si mateixos. 16 del 10/11/2020 al 13/11/2020 9.30 a 13.30 h Aula local 10

Les persones interessades es poden inscriure a través del web de Rubí Forma o bé de manera presencial en el servei de Primera Acollida de l’edifici Rubí Forma situat a la  Rambleta de Joan Miró s/n.