Categoria: General

EL PROGRAMA ’30 PLUS’ DE 2017 HA ACONSEGUIT LA INSERCIÓ LABORAL DE 25 PERSONES

 

L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, ha impulsat la segona edició del programa 30 Plus, destinat a la inserció laboral de persones en situació d’atur majors de 30 anys i de baix nivell formatiu. A través d’aquest programa, es van oferir 25 contractes laborals.

Inserció laboralLa mitjana d’edat de les persones contractades amb subvenció és de 47 anys, dels quals 17 són homes i 8 dones. Pel que fa a la residència dels participants 14 són de Rubí, 3 de Castellbisbal i la resta del Vallès Occidental.  De les 18 empreses contractants, 12 són de Rubí, 2 de Barberà del Vallès i 4 de Castellbisbal. En el marc del programa s’han signat 7 contractes indefinits, 14 eventuals per circumstàncies de la producció i 4 per obra i servei.  Del total de contractes temporals, 7 han estat prorrogats i continuen donant feina a les persones signants.

“En les dues edicions del 30 Plus que hem impulsat, hem afavorit la inserció laboral dels participants. Destaquem el cas d’una persona de 63 anys i dues de 59 anys. Per nosaltres aquest és el millor aval del programa i ens indica que hem de continuar treballant en aquesta direcció” ha dit el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto.

El 30 Plus identifica els llocs de treball que les empreses necessiten cobrir i ajusta la formació que s’ofereix als participants a les necessitats de les vacants. Així, les persones reben orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; i les companyies obtenen una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional (707,70 euros) durant la duració del contracte que pot ser a mitja jornada o a jornada completa per un mínim de mig any i un màxim de nou mesos.

El consistori va rebre la subvenció de 110.000 euros per posar en marxa aquest programa. I al llarg de la seva durada els candidats han rebut orientació, formació i acompanyament per ocupar un determinat lloc de treball i afavorir la inserció laboral. Les contractacions es podien realitzar fins l’1 de juliol del 2018, i fins a la finalització del programa, el 19 de març del 2019, es continuarà fent el seguiment de contractes.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal en el marc del Programa 30 Plus regulat per ORDRE TSF/284/2016 de 24 d’Octubre.