Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Presentació

Des de Rubí Forma es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones i procurar la seva inserció laboral. Es gestionen un conjunt de programes i mesures d’orientació ocupació i formació que tenen per objecte millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació en el mercat de treball i l’adaptació de la formació i la requalificació per a l’ocupació dels treballadors.

Objectius:

-  Lluitar contra la desocupació i la desigualtat d’accés al mercat de treball.
-  Implantar la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida.
-  Dinamitzar l’economia i la creació d’ocupació.
-  Contribuir a millorar la competitivitat de les empreses.