Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Taller de recerca de feina

El servei ofereix un espai, eines, mitjans i suport tècnic imprescindible en el temps de recerca de feina i que disposa de:

    - Equips informàtics, impressora, telèfon i fax
    - Documentació i informació del mercat de treball
    - Premsa diària amb ofertes de feina
    - Tauló amb ofertes de treball actualitzades (Ofertes del SOC, Oposicions, Ett´s…)
    - Accés a les eines (correu electrònic) i xarxes on-line per la recerca de feina
    - Material per a la preparació del Currículum Vitae i la carta de presentació
    - Suport tècnic per a la recerca de feina
    - Monogràfics de formació de competències per a la recerca de feina  + info 

 

Coneix els recursos online del Taller de Recerca de Feina


Aquest servei funciona:

Dilluns a divendres: de 9:30 a 13 hores

Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores

Per accedir al Taller de Recerca de Feina cal demanar informació prèvia al servei d'acollida inicial