Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Itineraris educatius

 

- Necessites formar-te ?

- Quin tipus de qualificació necessites ?

- Coneixes els centres formatius que hi ha a la teva ciutat ?

- Saps que l'aprenentatge al llarg de la vida i la formació contínua són un factor clau per a l'èxit professional ?

 

 En aquest apartat es facilita informació sobre les possibilitats i característiques de formació reglada a les que es pot accedir: