Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Presentació

Borsa de treball


Borsa de treball municipal, amb assistència tècnica, que realitza intermediació entre ofertes de treball d’empreses de Rubí i rodalies i candidats inscrits al servei, mitjançant els seus informes curriculars.

 

Portal web d'ocupació encarregat de conciliar la recerca de feina de les persones usuàries i les necessitats de personal de les empreses privades col•laboradores mitjançant la publicació sense cap cost  d'ofertes laborals i  les autocandidatures dels candidats registrats interessats.

 


Atenció a la diversitat


Orientació, acompanyament i seguiment en el procés de recerca de feina de persones amb dificultats d’inserció, incloent les ateses per l'Oficina Tècnica Laboral