Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Presentació

 

La formació és una eina principal per a l’adquisició de coneixements,  de desenvolupament d’actituds i de perfeccionament de competències professionals.  Per això dissenyem programes  adaptats a les demandes i necessitats generades a partir dels canvis i  innovacions que afecten a tota la població.

 

En aquesta línia, Rubí Formació ha programat una oferta formativa en diferents camps professionals.
 

Formació dirigida a persones desocupades

Formació dirigida a persones ocupades