Oferta formativa

Data inici: 19/02/2018  Data fi: 20/07/2018

IMAI0108 - Operacions de fontaneria i calefacció - climatització domèstica

Descripció

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.


Certificat de professionalitat de Nivell 1

490 hores. Horari de tardes

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON DEFINITIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA

Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

· Instal·lació de canonades (170 h)
• Replanteig i preparació de canonades (50 hores)
• Manipulació i assemblatge de canonades (90 hores)
• (Transversal) Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació d'aparells i canonades (30 hores)
Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització (150 hores)
• Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic (60 hores)
• Instal·lació i engegada d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic(90 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (160 hores)
Formació complementaria (10 hores)

Requisits

Sense requisits formatius ni professionals.


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí