Oferta formativa

Data inici: 05/03/2018  Data fi: 16/10/2018

FMEH0109 - Mecanitzat per arrancament de viruta

Descripció

Realitzar els processos de mecanitzat per arrancament de viruta, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2

630 hores. Horari de Matins

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON ORIENTATIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA


Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

• Processos per arrencada d'encenall (100 hores)
• Especificacions tècniques en processos de mecanitzat per arrencada d'encenall. (60 hores)
• Càlcul de costos en processos de mecanitzat per arrencada d'encenall. (40 hores)
Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencada d'encenall (260 hores)
• Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanitzat per arrencada d'encenall. (80 hores)
• Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada d'encenall. (80 hores)
• Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per arrencada d'encenall.(70 hores)
• (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada d'encenall. (30 hores)
Mecanitzat per arrencada d'encenall. (180 hores)
• Procés de mecanització per arrencada d'encenall. (80 hores)
• Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per arrencada d'encenall. (70 hores)
• Verificació del producte mecanitzat per arrencada d'encenall.(30 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mecanitzat per arrencada d'encenall. (80 hores)
Formació complementaria. (10 hores)

Requisits

- Títol de la ESO o Graduat Escolar
- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga Formació Professional Primer Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 1 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí