Oferta formativa

Data inici: 06/02/2017  Data fi: 30/10/2017

ENAC0108 - Eficiència energètica d'edificis

Descripció

Gestionar l'ús eficient de l'energia, avaluant l'eficiència de les instal·lacions d'energia i aigua en edificis, col·laborant en el
procés de certificació energètica d'edificis, determinant la viabilitat d'implantació d'instal·lacions solars, promocionant l'ús
eficient de l'energia i realitzant propostes de millora, amb la qualitat exigida, complint la reglamentació vigent i en condicions de seguretat
940 hores lectives. Horari de matins

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 3

940 hores. Horari de matins.

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON DEFINITIVES

INSCRIPCIÓ OBERTA

Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.Temari

Avaluació de l'eficiència energètica de les instal·lacions en edificis. (300 hores)
• Eficiència energètica en les instal·lacions de calefacció i ACS als edificis. (90 hores)
• Eficiència energètica en les instal·lacions de climatització als edificis. (90 hores)
• Eficiència energètica en les instal·lacions d'il·luminació interior i enllumenat exterior. (60 hores)
• Manteniment i millora de les instal·lacions als edificis. (60 hores)
Certificació energètica d'edificis. (240 hores)
• Edificació i eficiència energètica als edificis. (90 hores)
• Qualificació energètica dels edificis. (60 hores)
• Programes informàtics en eficiència energètica en edificis. (90 hores)
Eficiència en l'ús de l'aigua en edificis. (100 hores)
• Instal·lacions eficients de subministrament d'aigua i sanejament en edificis. (60 hores)
• Manteniment eficient de les instal·lacions de subministrament d'aigua i sanejament en edificis. (40 hores)
Estudis de viabilitat d'instal·lacions solars (Transversal). (120 hores)
• Determinació del potencial solar. (40 hores)
• Necessitats energètiques i propostes d'instal·lacions solars. (80 hores)
Promoció de l'ús eficient de l'energia en edificis. (40 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborables d'eficiència energètica d'edificis (120 hores)
Formació complementaria. (20 hores)

Requisits

- Títol de batxillerat, BUP o COU
- Títol Cicle Formatiu de Grau Mig o de Tècnic especialista (antiga Formació Professional Segon Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 3 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

III Jornada sobre Formació Professional a Rubí

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Inverteix a Rubí