Oferta formativa

Data inici: 26/02/2018  Data fi: 25/07/2018

ELEM0311 - Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

Descripció

Muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa vigent.

Certificat de Professionalitat de Nivell 2

520 hores
Horari de tardes

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON ORIENTATIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA

Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

Muntatge de sistemes d'automatització industrial. (210 hores)
- Instal·lació d'equips i elements de sistemes d'automatització industrial. (90 hores)
- Engegada de sistemes d'automatització industrial. (90 hores)
- (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment de sistemes d'automatització
industrial. (30 hores)
Manteniment de sistemes d'automatització industrial. (180 hores)
- Manteniment preventiu de sistemes d'automatització industrial (90hores)
- Diagnosi d'avaries i manteniment correctiu de sistemes d'automatització industrial. (90 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial. (120 hores)

Requisits

- Títol de la ESO o Graduat Escolar
- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga Formació Professional Primer Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 1 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí