Oferta formativa

Data inici: 06/02/2018  Data fi: 22/10/2018

ELEE0109 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions de baixa tensió

Descripció

Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions eléctriques per baixa tensió compreses en l'ámbit del Reglament Electrotécnic per baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en les condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Certificat de professionalitat de Nivell 2

930 hores
Horari de matins

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON DEFINITIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA


Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

Instal•lacions elèctriques en edificis d'habitatges. (170 hores)
• (Transversal) Muntatge d'instal•lacions elèctriques d'enllaç en edificis. (60 hores)
• Muntatge i manteniment d'instal•lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d'habitatges. (80 hores)
• (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal•lacions elèctriques. (30 hores)
Instal•lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries. (140 hores)
• Muntatge i manteniment d'instal•lacions elèctriques d'interior. (90 hores)
• Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal•lació de locals, comerços i petites indústries. (50 hores)
Instal•lacions elèctriques automatitzades i instal•lacions d'automatismes. (210 hores).
• Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics. (60 hores)
• Muntatge d'instal•lacions automatitzades. (90 hores)
• Reparació d'instal•lacions automatitzades. (60 hores)
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió. (90 hores)
• Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió. (60 hores)
• Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió. (30 hores)
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió. (80 hores)
• Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió. (50 hores)
• Manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió. (30 hores)
Muntatge i manteniment de màquines elèctriques. (150 hores)
• Muntatge i manteniment de transformadors. (60 hores)
• Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives. (90 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d'instal•lacions elèctriques de baixa tensió. (80 hores)
Formació complementaria (10 hores)Requisits

- Títol de la ESO o Graduat Escolar
- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga Formació Professional Primer Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 1 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar. documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí