Oferta formativa

Data inici: 15/01/2018  Data fi: 04/04/2018

ELEE0108 - Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques

Descripció

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Certificat de professionalitat de Nivell 1

260 hores lectives
Horari de tardes

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON DEFINITIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA

Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

Operacions de muntatge de suports en xarxes elèctriques aèries. (70 h)
Operacions d'estesa i tibat de conductors en xarxes elèctriques aèries i subterrànies. (70 h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborables d'operacions auxiliars de xarxes elèctriques (80 hores)
Formació complementaria (40 hores)

Requisits

Sense requisits formatius ni professionals


Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí