Oferta formativa

Data inici: 05/03/2018  Data fi: 28/09/2018

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Descripció

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes
i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Certificat de Professionalitat de Nivell 1

470 hores. Horari de tarda

LES DATES D'INICI I FI I L'HORARI DEL CURS SON ORIENTATIVES

INSCRIPCIÓ TANCADA

Accions formatives subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i/o del Fons Social Europeu.


Temari

Tècniques administratives bàsiques d'oficina. (150 hores)
• Organització empresarial i de recursos humans. (30 hores)
• Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa.(30 hores)
• Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial. (90 hores)
Operacions bàsiques de comunicació. (120 hores)
• Comunicació en les relacions professionals. (50 hores)
• Comunicació oral i escrita en l'empresa. (70 hores)
Reproducció i arxiu. (120 hores)
• Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic. (60 hores)
• Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic. (60 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. (40 hores)
Formació complementaria (40 hores)


Requisits

Sense requisitis formatius ni professionals

Consideracions generals

- El 70% han de ser persones en situació d'atur. Es pot acceptar fins a un 30% de persones treballadores.
- És obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.
- Persones a partir de 16 anys.
- Els requisits d'accés als cursos s'han d'acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat.

Sol·licitud de preinscripció a aquest curs

Posada en marxa del programa UBICAT

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Jornades sobre Formació Professional a Rubí

Inverteix a Rubí